Livsvägledning

Livsvägledning över telefon

Ibland kan man hamna i komplicerade situationer som kräver att en utomstående vägleder en tillbaka på rätt väg. Du måste förstå hur saker i ditt liv bör prioriteras, vilka mål och delmål du ska sätta upp för dig själv. En livsvägledare kan ge dig svaren på de svåra frågorna som berör ditt liv.

Alla våra livsvägledare har bred, medmänsklig kompetens med mange års erfarenhet med att hjälpa andra.

  • Vilka förväntningar har du på dig själv och andra?
  • Hur hanterar du känslor, tankar och förändringar?
  • Vad vill du ändra med dig själv?
  • Vad vill du uppnå?
  • Vad vill du ha hjälp med?
  • Känns livet meningslöst?
  • Är du ensam?
  • Har du kärlekssorg?
  • Har du förlorat någon och fastnat i sorg?
  • Står du inför svåra val?

Kom ihåg att du förtjänar ett så bra liv som möjligt,  för att glädja både dig själv och andra.