Villkor

Köpevillkor
Avtalsvillkor för beställning av ett personligt horoskop består av dessa allmänna köpvillkor, om inte annat avtalas skriftligen.
Det kvartalsvisa och årliga horoskopet är en del av Hai Lee Yangs Horoskopabonnemang, som du kan stoppa när du vill. Du skickas ett nytt kvartalshoroskop varje kvartal och ett nytt årligt horoskop varje år.
Horoskopen levereras av Molendo AB, org.nr 559157-6664, Ångbåtskajen 6, 452 30 Strömstad.

Leverans:
Leveranstiden är vanligtvis en vecka. Men i vissa perioder med hög efterfrågan kan leveransen ta längre tid. Vi förbehåller oss rätten att avvika från den angivna leveranstiden utan ytterligare varsel.

Vi förbehåller oss rätten att vägra leverans på ett horoskop baserat på prisfluktuationer och kreditkontroller. Alla leveranstider som anges av oss måste betraktas som vägledande.

Priser:
Alla priser är angivna artiklar. frakt, om inte annat uttryckligen anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser. Alla prisförändringar som inträffar efter beställningstillfället har inte retroaktiv verkan. Vi tar förbehåll för eventuella skriv- / tryckfel.

Åtagande:
Personligt horoskop är en speciellt tillverkad produkt och är därmed undantagen från lagen om rätt till åtagande – (jfr lagen om returrätt av den 21 december nr 105 2000).

Kreditkontroll:
Molendo AB kan utföra en kreditbedömning av kunden och i detta sammanhang kan Molendo AB skaffa information från offentliga källor och kreditinformationsbyråer. Om det inte konstateras att kunden är tillräckligt kreditvärdig har Molendo AB rätten att vägra leverans även om avtalet anses ha ingåtts. I det här fallet kan kunden inte göra några krav mot Molendo AB som ett resultat. Alternativt kan Molendo AB kräva att Horoskopet betalas i förväg eller att kunden ställer nödvändig säkerhet.

Betalningsvillkor:
Fakturan skickas med varorna om kreditkontrollen är ok.

Betalning måste göras inom tio (14) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning skickas endast en betalning innan fordran skickas till inkasso. Avgifter debiteras i enlighet med gällande norska regler och praxis.

Om du inte betalar betalningspåminnelsen skickas fordran till vårt inkassobyrå. Ränta och extra avgifter läggs till i enlighet med gällande Svenska regler och praxis. Alla förfrågningar om inkassoärenden måste riktas direkt till inkassobyrån. Alla horoskop förblir Molendo AB: egendom tills full betalning är tillgänglig. Endast personer som är 18 år och är i laglig ålder kan handla på Molendo AB.

Beställningen är bindande för kunden. När en inköpsorder är registrerad hos Molendo AB kommer produktion av personligt horoskop att initieras.