Villkor och priser

1. Tjänsterna

Molendo Norge AS erbjuder kunder telefonkontakt med coacher, livsvägledare och rådgivare inom olika expertisområden. Ansvarig för fakturering, kundrelationer och rådgivar-hantering är Molendo Norge AS
Haslevollen 3 F, 0579 Oslo, Postadresse: Postboks 263 Økern 0510 Olso, Org.nr. 929 081 838

2. Webbplatsen

Innehållet på våra webbplatser är en del av marknadsföringen av våra coacher och livsvägledare. Information som visas på webbplatsen ska inte betraktas som rådgivning.

3. Rådgivare

Varje enskild coach, livsvägledare och rådgivare är ansvarig för de råd som ges eller inte ges. Ett telefonsamtal visar vanligtvis om du behöver ytterligare hjälp och råd. Alla frågor är inte lämpliga för att lösas via telefon.

Webbplatsen ger dig möjlighet att komma i kontakt med rådgivare inom ett antal kategorier. Molendo Norge AS ansvarar inte för kvaliteten på råd och vägledning från rådgivare som är knutna till Molendo Norge AS. Varken styrelsen, verkställande direktören, anställda eller Molendo Norge AS kan hållas direkt eller indirekt ansvarig för någon form av problem, förlust, skada, defekt eller skada som direkt eller indirekt kan vara till följd av användning eller missbruk av information som tillhandahålls av rådgivare på webbplatsen. Svaren du får ger endast allmän information baserat på den fråga du har ställt.

Det är 18 års-gräns för att köpa tjänster via vår webbplats.

4. Frågor via telefon

Du ringer numret som anges på på webbplatsen. Vi skyddar din anonymitet under telefonsamtalet. Rådgivaren kan inte se uppringarens nummer eller namn.

5. Pris

Samtalen har ett fast pris på SEK 29.90,- pr. min. Fakturaavgift SEK 49,- och en uppkopplingsavgift på SEK 59,- tillkommer på varje faktura.

6. Kvalitetskontroll

Molendo Norge AS kommer kontinuerligt att utföra kvalitetskontroll av vägledningen från våra rådgivare. Detta betyder inte att Molendo Norge AS ansvarar för kvaliteten på kommunikationen med slutanvändarna, men att rådgivare som inte uppfyller företagets krav på kvalitet kommer att tas bort.

7. Riktlinjer för personuppgifter

Molendo Norge AS kommer att spara och behandla din information som konfidentiell, såsom att tillhandahålla betalningsinformation. Våra rådgivare kommer inte att informeras om någon information som registreras vid betalning.

Registrering av namn och adress sker endast för att tjänsten ska kunna fakturera våra kunder.

Du är alltså helt anonym för våra rådgivare. Ditt samtal går via vårt call center och våra egna telefonsystem.

Om du anger ditt telefonnummer eller e-postadress via våra olika kanaler kan du få SMS eller e-postannonsering i form av nyheter och erbjudanden.

Läs mer om vår integritetspolicy.

8. Betalning

När du ringer in registreras dina samtalsminuter. Fakturan för samtalet skickas per post inom en vecka efter att du har ringt ditt samtal. Betalningsfristen är 14 dagar.

När du ringer in kan samtalet betalas i förskott om så önskas med Swish, VISA eller Mastercard. Du kommer att sättas över till rådgivaren så snart betalningen är genomförd.

Samtalet kan även betalas i efterskott med Swish, VISA eller Mastercard genom att ringa vår växel.

9. Klagomål

Om du anser att svaret du får inte är tillfredsställande, eller att svaret strider mot lagar, förordningar, avtal eller etiska riktlinjer, vänligen kontakta Molendo Norge AS via e-post (kundservice@molendo.se), eller ring till vårt kundcenter på tfn 08 – 559 367 65
Reklamationsfristen är 2 år från det att du köpte produkten/tjänsten.

10. Ångerrätt

Enligt “Lagen om ångerrätt” finns det ingen ångerrätt för telefonsamtal eftersom de är individuellt skräddarsydda tjänster. Det finns en ångerrätt för förköp av samtalsminuter. Oanvända samtalsminuter kan återbetalas upp till 14 dagar efter köpet. Kontakta kundtjänst på kundservice@molendo.se för att använda ångerrätten. Du kommer att få en ångerrättformulär via e-post tillsammans med din orderbekräftelse som kan användas för detta. Återbetalningen betalas inom 14 dagar till det kontonummer som du anger till kundtjänsten. Det finns ingen ångerrätt för efterskottsbetalning av ett telefonsamtal.

11. Ändring av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra de nuvarande villkoren, inklusive till följd av ändringar i lagstiftningen.

12. Tvistlösning

Varje tvist angående Molendo Norge AS omfattas av gällande lagar och regler i Norge. Om förhandlingar inte lyckas kommer tvister att lösas genom vanliga domstolsförfaranden.

13. Cookies

Vi använder så kallade cookies för att möjliggöra anpassad marknadsföring online. Läs mer i vår integritetspolicy.