Karmiskt horoskop​

Vad är meningen med detta liv?

Är du på rätt spår? Tar du rätt beslut?

Visste du att placeringen av Månen i ditt horoskop indikerar karmiska tendenser som du har med dig från dina tidigare liv, och att solen i ditt horoskop visar egenskaper som du utveckla i detta liv.

Vilka läxor ska läras? Vilka problem ska lösas? Vilka tjänster ska ges? Vilka val står du inför? Hur kan du bäst beväga dig i sam

Hvilke lekser skal læres? Hvilke problemer skal løses? Hvilken service
skal ytes? Hvilke valg står du overfor? Hur går du bäst i linje med dina verkliga mål?

Beställ det karmiska horoskopet nedan:

Error: Contact form not found.